European Shared Treasure

Upowszechnianie rezultatów wypracowanych w projektach partnerskich

Zarejestruj produkty

Link do bazy: http://llp.est.org.pl/login.php

Login i hasło do projektu jest przekazywane przez pracowników FRSE w połowie realizacji projektu. Proszę zapoznać się z przewodnikiem przed przystąpieniem do rejestracji produktów końcowych.

Umowa zawarta pomiędzy Narodową Agencją (FRSE) a beneficjentami projektów partnerskich, obliguje do rejestracji w bazie EST produktów końcowych i informacji uzupełniających o realizowanym projekcie.

Ostateczny termin rejestracji produktów końcowych to 30 września roku zamykającego projekt. Prosimy o przestrzeganie tego terminu i zalecamy wprowadzanie danych w terminie od 1 czerwca do 30 września.

"EST – rejestracja produktów końcowych" - video przedstawia zasady uzupełniania informacji o projektach i rejestracji produktów końcowych / rezultatów w systemie EST w innej formie aniżeli opisy w "Przewodniku dla użytkownika". Obejrzyj na YouTube (en).

Znajdź projekty

Jeśli interesują Cię efekty realizacji projektów partnerskich programu "Uczenie się przez całe życie", skorzystaj z: http://llp.est.org.pl/ lub http://www.europeansharedtreasure.eu.

Przykłady dobrej praktyki (Star projects)

Jeśli jesteś koordynatorem projektu i chciałbyś, aby Twój projekt został wyróżniony jako przykład dobrej praktyki, zapoznaj się z rozdziałem "Przykłady dobrej praktyki" (strona 13. "Przewodnika") oraz kartą oceny projektu w pliku application/pdf iconEvaluation_grid_star_projects.pdf.

Inne informacje

Użyteczne materiały do poprawnego przygotowania opisów internetowych: How to write clearly w 22 językach, Making Waves, linki: Project lingua connections, writing for the web.

Pliki do pobrania